17 February 2018

a little landscape...


Een kleine landschapschets, terwijl ik herstel van de griep.
A little landscape sketch, while recovering from the flu. 

07 February 2018

more green...Ik verlang nog steeds naar de kleur groen in de natuur, maar wat ik buiten niet zie, kan ik natuurlijk altijd schilderen.
Als je denkt: 'ik heb dit eerder gezien', dan heb je gedeeltelijk gelijk. Ik schilderde al eerder een serie bladeren, maar ik probeerde om één ervan te 'verbeteren'..... en verpestte hem totaal. Dus ik besloot twee nieuwe te schilderen. 

I am still longing for the colour green in nature, but what I don't see outside I can always paint.
If you think 'I have seen this before', you are partially right. I painted a series of leaves before, but I tried to 'improve' one of them.... and totally ruined it. So I decided to paint two new ones.02 February 2018

26 January 2018

green...
Kan niet wachten tot de bomen weer groen worden.

Can't wait until the trees will turn green again.

10 January 2018

feathers 4...Fijn om weer veren te schilderen. 
Dit zijn grijsbruine eendeveren, die ik wat meer kleur heb gegeven.

Happy to paint feathers again.
These are greyish brown duckfeathers that I gave a bit more colour.

04 January 2018

The brushstroke you wish you hadn't...Iedereen die aquarelleert kent het wel: die penseelstreek die je beter niet had kunnen doen, maar nu is het te laat ..... 
Van bijna elk schilderij dat ik gemaakt heb, heb ik wel een eerste versie. Waar die foute penseelstreek alles bedierf, of waar ik een kleur toevoegde die er helemaal niet bij paste. 
En doorgaan maakt het alleen maar erger.
De meeste eerste versies liggen in de prullenbak, sommige heb ik bewaard. Omdat ze niet echt slecht waren, maar omdat de tweede versie beter was, sterker.
Deze judaspenning had ook een eerste versie, volkomen 'overbewerkt'. 
Maar deze tweede versie mag wel op mijn blog. 
Tja. Een dag in het leven van een aquarelliste.


Every watercolourist knows what I mean: the brushstroke you wish you hadn't done, but now it's too late ..... 
Of nearly all my paintings I made a first version. Where that wrong brushstroke ruined everything, or where I added a totally wrong colour. 
And continuing only makes it worse. 
Most first versions ended in the bin, some I kept. Because they are not that bad, but because the second version was better, stronger.
This honesty also had a first version, totally overworked. 
But this second one made it to my blog. 
Oh well. A day in the life of a watercolourist.

31 December 2017

my painting year...


Ik schilderde niet zo veel afgelopen jaar. 
Een landschap, bladeren, duiven, potloden en nog wat.
Ik hoop in 2018 meer te schilderen.

I have not painted very much past year. 
A landscape, leaves, pigeons, pencils and some more.
I hope to get back to more painting in 2018.

Happy painting in 2018!